Regulament Concurs „Giveaway” 11 - 19 dec. 2023

Art. 1. Cine este Organizatorul

1.1   Organizatorul concursului „Giveaway” (denumit in continuare „concurs”) este societatea IT CONSULTANCY SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Sos. Virtutii, Nr.13, Bl.r5b, Sc.1, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/14047/2021, avand CUI RO44743945, reprezentata prin Laurian – Alexandru Sandru, in calitate de Administrator, denumita in continuare „Organizator”.

1.2   Prin acest concurs incurajam vizitatorii site-ului IT CONSULTANCY SRL www.mama.ro (numiti in continuare „Participanti”) sa recomande si prietenilor acestora produsele comercializate de Organizator.

1.3   Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), acesta devenind obligatoriu pentru toti Participantii, asa cum sunt acestia definiti in continuare, in cuprinsul Regulamentului.

 

Art. 2. Durata concursului
2.1 Concursul se va desfasura in perioada 11.12.2023 ora 22.10 – 19.12.2023 ora 19.59.

 

Art. 3. Dreptul la participarea in concurs
3.1. Conditii cumulative de inscriere a participantilor la concurs pentru premiul constand intr-un produs oferit de IT CONSULTANCY SRL (conform art. 5.1 si 5.3 din prezentul regulament):

a) Sunt inscrisi in concurs participantii care dau like acestei postari de pe Instagram, eticheteaza in comentarii alt utilizator Instagram care si-ar dori un astfel produs, dau follow paginilor de Instagram @mama.ro si @kidsretail, in perioada de desfasurare a concursului (mentionata la punctul 2.1).

b) Sa ofere date de contact reale (nume, adresa, email, telefon) ca si modalitate de primire a premiului, in caz de castig;

c) Sa nu fie angajati ai IT CONSULTANCY SRL.

d) Sa fi implinit varsta de 18 ani.

 

Art. 4. Mecanismul de desfasurare a concursului
Participantii se vor inscrie in concurs astfel:

4.1 Dau like acestei postari de pe Instagram, eticheteaza in comentarii alt utilizator Instagram care si-ar dori un astfel produs, dau follow paginilor de Instagram @mama.ro si @kidsretail, in perioada de desfasurare a concursului;

4.2 Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre participanti a prezentului regulament si isi dau consimtamantul pentru procesarea datelor acestora, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti;

4.3 In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza;

4.4 Participantii vor avea sanse egale cu numarul de etichetari in comentarii ale altor utilizatori Instagram pentru fiecare etichetare efectuata, conform mentiunilor de la art. 4.1 si 4.5. Vor fi luate in considerare etichetarile efectuate pana la data 19.12.2023 ora 19.59;

4.5 Pentru fiecare etichetare suplimentara participantii vor primi o sansa in plus in concurs;

4.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile de desfasurare a concursului, prin publicarea pe site-ul mama.ro a formei actualizate a Regulamentului.

 

Art. 5. Premii. Desemnarea castigatorilor si ridicarea premiilor
5.1 Se va acorda 1 premiu pus la dispozitie de IT CONSULTANCY SRL, constand intr-o Bariera de siguranta rabatabila pentru pat, Momi Lexi XL, Light Grey, in valoare totala de 182 lei.

5.2. Organizatorul nu are nicio obligatie in ceea ce priveste modalitatile de utilizare a premiului.

5.3 Premiul se acorda pentru un participant denumit in continuare „castigator”, cu precizarea ca participantul poate castiga in cadrul unei extrageri, ales transparent prin wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker. 

5.4 Pentru a castiga premiul oferit in prezentul concurs, participantii trebuie sa indeplineasca prevederile si conditiile mentionate la Sectiunea 4 din prezentul Regulament; Nerespectarea oricarei prevederi/conditii va avea drept consecinta anularea inscrierii.

5.5 Premiul si coordonatele acestuia nu pot fi modificate, mutate, ajustate sau acordate sub forma de bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului; produsul acordat drept castig nu va putea face obiectul unor reclamatii de produs.

5.6. Dupa desemnarea castigatorului, Organizatorul va trimite premiul folosind datele de contact oferite si validate de Organizator impreuna cu participantul.

5.7. Organizatorul va trimite premiul catre castigator doar in zilele lucratoare, in termen de 72 de ore de la momentul validarii castigatorului.

5.8. Castigatorul premiului va semna un inscris (proces-verbal, awb, confirmare de primire, etc.) ce va face dovada de intrare in posesia premiului.

5.9 Castigatorul premiului va fi contactat de Organizator in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la momentul in care au fost validat ca fiind castigator; Daca, in termen de 2 zile lucratoare de la data inceperii actiunilor de contactare, Organizatorul nu poate contacta castigatorul in urma mesajului trimis pe Instagram, Organizatorul are dreptul de a-l invalida; Imediat dupa acordarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice raspundere fata de castigatorul care rezulta in baza prezentului Regulament.

5.10 Participantului i se poate solicita sa declare urmatoarele informatii:

- nume si prenume;

- adresa de livrare in Romania;

- adresa de email;

- numar de telefon;

- codul numeric personal conform cartii de identitate (in scopul declararii de catre organizator a premiului acordat in Declaratia 205 care se depune in anul urmator desfasurarii concursului).

5.11 Imposibilitatea castigatorului de a face dovada detinerii eventualelor documentelor solicitate, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea participantului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

5.12 Extragerea castigatorului va avea loc pe 19.12.2023 ora 20.00.

5.13. Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre castigator a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna alt participant drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, efectuand o noua extragere prin Random.org pana cand un participant va indeplini toate conditiile prezentate in acest Regulament;  Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul extras/desemnat initial a conditiilor prezentului Regulament.

5.14 Organizatorul va livra premiul gratuit pe teritoriul Romaniei.

 

Art.6. Solutionarea divergentelor
6.1 In cazul unor potentiale divergente aparute intre Organizator si Participanti in legatura cu desfasurarea Concursului, acestea vor fi solutionate pe cale amiabil.

 

Art. 7. Taxe si impozite
7.1 Taxele si impozitele datorate in urma acordarii acestuipremiu vor fi calculate, declarate si achitate de catre Organizator, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute de legislatia fiscala in vigoare la data acordarii premiului (conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, articolele 108-110). Orice alte taxe si declaratii fiscale cu referire la aceste premii, care intervin in legislatie dupa aceasta data, cad in sarcina castigatorului.

7.2 In conditiile in care premiul oferit castigatorului are o valoare sub 600 lei, atunci acest castig urmeaza sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile Legii 227/ 2015 privind codul fiscal.

 

Art. 8. Diverse
8.1 Prin participarea la Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
9.1 Datele personale ale participantilor la concurs vor fi prelucrate de Organizatorul concursului in baza acordului implicit dat de fiecare participant odata ce indeplineste conditiile prezentate in acest Regulament si pentru indeplinirea obligatiilor legale, avand urmatoarele scopuri: 1. organizarea si desfasurarea Concursului; 2. desemnarea si validarea castigatorilor; 3. atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale si/sau juridice ale Organizatorului;

9.2. Datele prelucrate in vederea participarii la concurs sunt date de identificare si contact (nume, prenume, e-mail, telefon, adresa de livrare, cod numeric personal daca valoarea premiului depaseste 600 lei).

9.3 Participantii sunt informati despre desfasurarea concursului si au cunostinta ca Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal furnizate voluntar in scopul includerii acestor date cu caracter personal in bazele de date ale concursului, in scopul participarii la concurs, a identificarii si validarii ca si castigatori, a inmanarii si primirii premiilor si pentru imbunatatirea imaginii externe a companiei. Participantii inteleg ca fara prelucrarea acestor date cu caracter personal, Organizatorul nu poate asigura desfasurarea Concursului. Mai multe detalii se regasesc in nota de informare de mai jos.

9.4 Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de lege si nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie;

9.5 In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, persoanele vizate au drepturile prevazute de Regulamentul 679/2016, enumerate pe larg in nota de informare de mai jos.

Participarea la concurs este voluntara.

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la concursului „Giveaway” 11 - 19 dec. 2023
 

Stimate participant,

Avand in vedere dispozitiile art. 7 coroborat cu art. 13, prevazute in Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/EC, dorim sa va informam despre modul si termenii de prelucrare al datelor cu caracter personal in legatura cu concursul „Giveaway”.

Operatorul datelor cu caracter personal
Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal este  societatea IT CONSULTANCY SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Sos. Virtutii, Nr.13, Bl.r5b, Sc.1, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/14047/2021, avand CUI RO44743945.

Scopurile si temeiurile juridice in baza carora sunt procesate datele
Temeiul prelucrarii il constituie articolul 4 subpunctul 4.2 respectiv acceptul dvs. implicit, are ca scop participarea la concursul „Giveaway”.

Categoriile de date cu caracter personal procesate:
Datele prelucrate in vederea participarii la concurs sunt date de identificare si contact (nume, prenume, e-mail, telefon, adresa de livrare, cod numeric personal daca valoarea premiului depaseste 600 lei).

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
Datele dumneavoastra personale pot fi prelucrate de catre angajatii IT CONSULTANCY SRL, in conformitate cu atributiile specifice functiei lor si cu regulamentul intern al societatii, si vor fi divulgate autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de lege. De asemenea, pentru a putea fi livrat premiul, datele de contact vor fi oferite si partenerilor contractuali (ex. companii de curierat, etc).

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele personale vor fi prelucrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra pentru prelucrare.

Drepturile pe care le puteti exercita asupra prelucrarii datelor cu caracter personal
In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza conditiilor specificate in Regulamentul 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

- Dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior;

- Dreptul de acces la datele personale care va privesc;

- Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;

- Dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);

- Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (de ex. atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date);

- Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor;

- Dreptul de a va opune prelucrarii, in anumite conditii;

- Dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre IT CONSULTANCY SRL pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul on-line;

- Dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de Dumneavoastra;

- Dreptul de a fi notificat de catre operator in caz de incalcari privind securitatea datelor.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta notificare sau in legatura cu utilizarea de catre IT CONSULTANCY SRL a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand, totodata, numele dumneavoastra, adresa de email (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul dumneavoastra de telefon precum si scopul cererii dumneavoastra.

Ne puteti contacta:

- Prin email, la adresa: reclamatii@mama.ro.

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei notificari privind protectia datelor dumneavoastra puteti gasiti pe pagina web a societatii, la sectiunea Politica de confidentialitate.